Järvsös skönaste tidning

Den 8 juni 2018 kom premiärnumret ut, och tidningen ges ut två gånger / år! Bakom tidningen står klass 9A på Öjeskolan. Med stöd av lärare och ett tidningsförlag producerar klassen  denna ungdomstidning.

Tidningen trycks i A4-format, med ett exklusivt magasinstryck och tar upp ämnen som intresserar ungdomar i alla åldrar och ge förslag på aktiviteter för aktuell säsong!

Hemsida

På hemsidan kan alla läsa tidningen digitalt.

Målgrupp

-Tidningen delas ut i samtliga brevlådor i centrala Järvsö.
-Tidningen kommer att finnas att ta, hos ett antal ombud runt om i kommunen.
-Tidningen kommer kunna läsas digitalt av alla på vår hemsida!

En fantastisk chans

Med en annons i Järvsö Ungdom når ni ett stort antal människor, både via papperstidningen och via vår hemsida! Det är även bra för ert företag att visa att ni stödjer unga, framtida entreprenörer! Boka er plats redan idag!

Utgivning

Sommar 2020
Utgivning: 14 maj
Annonsmaterial: 17 april

Järvsö Ungdom - Utgåvor

ANNONSERBJUDANDE

Marknadsför ditt företag & stöd en bra sak på samma gång!

Annonsprislista tidning

Uppslag: 7 000 kr
Helsida: 4 000 kr
Halvsida: 2 500 kr
Kvartssida: 1 500 kr

Omslag 2/3: 5 000 kr
Baksidan: 6 000 kr
Omslag 2 är framsidans baksida (sid 2).
Omslag 3 är näst sista sidan i tidningen.
Alla priser är exkl moms.

Produktion

Bakom tidningen står klass 8a på Öjeskolan. Med stöd av lärare och ett tidningsförlag producerar vi en tidning på 28 sidor i magasinformat, med reportage som riktar sig till ungdomar i alla åldrar!
Med en annons i tidningen Järvsö Ungdom når ni ut både via tidningen och via vår hemsida, samtidigt som ni stödjer framtida entreprenörer i sitt första projekt!

Hemsdian

På hemsidan kan alla läsa tidningen digitalt.

Kontakta oss

JO Förlaget AB
Tel: 070-321 19 16
E-post: info@jarvsoungdom.se